Strona 1 z 1

V OTWARTE ZAWODY W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC - 21.11.2015 Krk

PostWysłany: 28 Październik 2015, o 15:27
przez Basior85
V OTWARTE ZAWODY W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC - KOBIET I MĘŻCZYZN - JESIEŃ 2015

KLUB FITNESS CSIR PK KWADRAT

KRAKÓW

WYCISKANIE MAKSYMALNEGO CIĘŻARU ORAZ WYCISK WIELOKROTNY + KONKURENCJA NIESPODZIANKA

EDYCJA PODWÓJNIE JUBILEUSZOWA NA 5-LECIE KLUBU I V-TE ZAWODY

ZAPRASZAMY !!! :)

WSTĘP WOLNY I WPISOWE O ZŁ !!!

REGULAMIN ZAWODÓW:
1. Konkurencje rozgrywane będą zgodnie z następującym regulaminem:
a) Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach wagowych do 74 kg, do 83 kg, 93 kg, do 105kg, powyżej 105 kg dla konkurencji wyciskania maksymalnego ciężaru mężczyzn, kategoria open kobiet, dla konkurencji wyciskania wielokrotnego zarówno kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie.
b) Konkurencja wielokrotnego wyciskania sztangi będzie się odbywać z ciężarem sztangi odpowiadającym 50% wagi ciała zawodnika/czki, z dokładnością do 2,5 kg.
c) W każdym boju wyciskania maksymalnego ciężaru dopuszczone są 3 podejścia, podczas wyciskania wielokrotnego tylko 1 podejście.
d) Ranking w kategorii ustalany jest według najwyższego podniesionego cieżaru (najlepszy wynik z jednego boju) dla wyciskania ciężaru maksymalnego oraz według największej ilości powtórzeń dla wyciskania wielokrotnego.
e) Dopuszcza się stosowanie następującego sprzętu: opaski nadgarstków, pas biodrowy.
f) Zasady wyciskania sztangi leżąc:
• Maksymalny ciężar:
Po zdjęciu lub otrzymaniu sztangi od asekuracji do wyprostowanych rąk zawodnik/czka powinien czekać z zablokowanymi stawami łokciowymi na sygnał Sędziego Głównego i komendę słowną „start". Zawodnik opuszcza sztangę do klatki piersiowej, przytrzymuje ją nieruchomo na klatce piersiowej, a następnie na komendę „góra” wyciska prostując obie ręce do ich pełnego wyprostu. Gdy zawodnik/czka zatrzyma sztangę na wyprostowanych i zablokowanych w stawach łokciowych rękach, Sędzia wyda słowną komendę „stojak", po której można odłożyć sztangę lub przekazać ją w ręce asekuracji.
• Wielokrotne – obowiązuje odrębny regulamin ( https://drive.google.com/file/d/0B4SW-c ... sp=sharing )
• W czasie wykonywania boju nie wolno odrywać stóp od podłogi oraz pośladków od ławki, popełnione błędy będą skutkowały niezaliczenie boju lub powtórzenia.
2. Zasady BHP zawodów:
a) Każdy zawodnik jest świadomy swego stanu zdrowia i startuje na swoją odpowiedzialność.
b) Startujący zobowiązany jest podpisać deklaracje o zapoznaniu się z regulaminem zawodów.

3. System nagradzania:
a) Nagrodami honorowane będą pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii wagowej w wyciskaniu ciężaru maksymalnego oraz open wyciskania wielokrotnego.
b) Zostanie przyznany puchar dla pierwszych miejsc w klasyfikacji open wg. Wilks wyciskania maksymalnego ciężaru kobiet i mężczyzn.
c) Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do arbitralnego ustalania specyfikacji nagród za poszczególne miejsca.
4. Postanowienia końcowe:
a) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator,
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć, w trakcie zawodów i transportu, ewentualne wypadki bądź kradzieże nie z winy organizatora,
c) Wszyscy uczestnicy biorący udział startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy,
d) Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu potwierdzając podpisem,
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na obiekcie,
f) Zaakceptowanie regulaminu upoważnia do udziału w zawodach,
g) Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów.


INFO
Miejsce : Klub Fitness Kwadrat CSiR PK ul. Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków
Data:21 listopad 2015 r.
Godzina: 09:00 - ważenie, 10:00 – boje

Zgłoszenia będą przyjmowane elektronicznie pod adresem email: csir.pk.fitness@gmail.com
z dopiskiem w tytule „V Zawody w wyciskaniu sztangi – Jesień 2015”
lub osobiście w klubie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 09:45 w dniu odbywania się zawodów.


ZAPRASZAM !!!

Image

Re: V OTWARTE ZAWODY W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC - 21.11.2015

PostWysłany: 28 Październik 2015, o 15:35
przez Basior85
W ZAŁĄCZNIKU PREZENTUJĘ PLAKAT NASZYCH ZAWODÓW

V OTWARTE ZAWODY W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC - 21.11.2015 Krk

PostWysłany: 28 Październik 2015, o 15:39
przez Basior85
PRZEDSTAWIAM PROGRAM ZAWODÓW:

9:00 - 9:45 ZGŁOSZENIA - WAŻENIE ZAWODNIKÓW
10:00 WYCISKANIE MAKSYMALNEGO CIĘŻARU SZTANGI
KOBIET - KAT.OPEN
10:30 WYCISKANIE MAKSYMALNEGO CIĘŻARU SZTANGI
MĘŻCZYZN - PODZIAŁ NA KAT. WAGOWE
12:30 WYCISKANIE WIELOKROTNE SZTANGI
50% WAGI CIAŁA) KOBIET - KAT.OPEN
13:00 WYCISKANIE WIELOKROTNE SZTANGI
(50% WAGI CIAŁA) MĘŻCZYZN - KAT. OPEN
+ NIESPODZIANKA :)
ok 15:00 DEKORACJE ZAWODNIKÓW

ZAPLANOWANE GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE JEŚLI BĘDZIE DUŻA ILOŚĆ STARTUJĄCYCH