Szybkie logowanie
 • Strona główna Inne Kulturystyka
 • Zasady Weidera

  Wszystko o zawodowcach: porady, treningi, dieta i różne plotki oraz galerie kulturystów. Kulturystyka jest to amatorska lub zawodowa dyscyplina sportu.

  Moderator: Michał Bodzioch


  Zasady Weidera

  Postprzez robo815 » 12 Grudzień 2011, o 21:44

  Dużo osób nawet nie wie że istnieją zasady które maja na celu stymulację mięśni różnymi bodźcami treningowymi.

  A o to one -są podzielone na trzy grupu

  Początkujący:


  1. ZASADA STOPNIOWEGO ZWIĘKSZANIA OBCIĄŻEŃ
  Jest fundamentalną zasadą SYSTEMU TRENINGOWEGO WEIDERA. Podstawą zwiększenia siły, masy i wytrzymałości mięśni jest zmuszenie ich do pracy cięższej niż ta, do której się przyzwyczaiła. Należy więc stopniowo przeciążać mięśnie. Aby zwiększyć siłę, trzeba ciągle zwiększać ciężary. Jeśli dąży się do wzrostu masy mięśniowej należy zwiększać ciężary, ale również liczbę serii i częstotliwości treningów. W celu poprawienia wytrzymałości jakiejś grupy mięśniowej trzeba skrócić przerwy odpoczynkowe lub zwiększyć liczbę serii oraz powtórzeń. Zasada ta obowiązuje w treningu praktycznie wszystkich dyscyplin sportu, obowiązuje w treningu praktycznie wszystkich dyscyplin sportu, leży u podstaw każdego postępu.

  2. ZASADA WYKONYWANIA ĆWICZEŃ W SERIACH
  Jest jedną z wcześniejszych zasad Weidera. Założeniem tej zasady jest wykonywania kilku (3-4) serii każdego ćwiczenia na daną grupę mięśniową, aby całkowicie wyczerpać mięśnie i wywołać maksymalny wzrost włókien mięśniowych tzw. hipertrofię.

  3. ZASADA IZOLACJI GRUP MIĘŚNIOWYCH
  W każdym ćwiczeniu mięśnie mogą pracować w połączeniu lub w izolacji od innych grup mięśniowych. Mięsień może pracować jako stabilizator ruchu, agonista (mięsień towarzyszący), antagonista (mięsień przeciwstawny) lub synergista (mięsień współdziałający). Celem kulturystyki jest budowanie i kształtowanie poszczególnych grup mięśniowych. A zatem należy dany mięsień, w możliwie najskuteczniejszy sposób odizolować od wpływu mięśni sąsiednich. Osiąga się to poprzez wykonywanie ćwiczeń w specyficznych pozycjach, np. uginanie przedramion na modlitewniku izoluje mięsień ramienny.

  4. ZASADA DEZORIENTACJI MIĘŚNIOWEJ (KONFUZJI MIĘŚNIOWEJ)
  Joe Weider jest przekonany, że aby zmusić mięsień do stałego rozwoju, należy go zaskakiwać zmianami parametrów treningowych: rodzaje ćwiczeń, liczba serii, liczba powtórzeń, kąty pod jakimi działają siły obciążające mięsień (np. wyciskanie sztangi na ławce poziomej i skośnej). Wówczas mięśnie nie osiągają stanu przystosowania się do określonego programu treningowego.


  Średnio zaawansowani:


  1. ZASADA PRIORYTETU TRENINGOWEGO
  Zasada polega na tym, że najsłabiej rozwinięte grupy mięśniowe należy ćwiczyć na początku treningu, kiedy zasoby energetyczne organizmu są największe. Wysoka intensywność ćwiczeń zmusza mięśnie do rozwoju, a może być ona wysoka tylko wtedy, gdy zapasy energii są odpowiednio duże. Słabsze mięśnie ćwiczymy przed lepiej rozwiniętymi.

  2. ZASADA TRENINGU PIRAMIDALNEGO
  Włókna mięśniowe rozrastają się w wyniku skurczów przy pokonywaniu dużego oporu. Podczas kurczenia się przy dużym obciążeniu wzrasta również siła mięśni. Teoretycznie bardzo dobrym sposobem byłoby założenie na sztangę tak dużego ciężaru, przy którym można wykonać maksimum 8 powtórzeń i zrobienie kilku serii bez straty czasu na rozgrzewkę. Byłby to bardzo skuteczny sposób na wzrost masy i siły mięśni. Ale nie można tak ćwiczyć, ze względu na duże ryzyko odniesienia kontuzji. Zasada treningu piramidalnego została opracowana w celu rozwiązania tego problemu. Należy zaczynać każde ćwiczenie od 60% CM i wykonać serię złożoną z 15 powtórzeń. Następnie zwiększa się obciążenie do takiego poziomu przy którym można wykonać 10-12 powtórzeń. Kontynuując dalej zwiększenie obciążenia dochodzimy do 80% CM i wykonujemy 5-6 ruchów w tej najcięższej serii. W ten sposób dużymi ciężarami ćwiczy się po odpowiednim rozgrzaniu mięśni bez narażania się na kontuzje.

  3. ZASADA TRENINGU DZIELONEGO (SPLIT)
  Po kilku miesiącach treningów w oparciu o system " trzy razy w tygodniu", który polegał na ćwiczeniu wszystkich grup mięśniowych jednego dnia, należy zwiększyć ogólną intensywność ćwiczeń. Można to osiągnąć przez poziom umięśnienia na górną i dolną część i wykonywanie ćwiczeń na te grupy w odrębnych dniach treningowych. Pozwala to na zwiększenie liczby wykonywanych ćwiczeń na poszczególne grupy mięśniowe oraz zwiększenie serii w poszczególnych ćwiczeniach. W systemie treningu dzielonego należy wykonywać 8 ćwiczeń podczas jednej sesji treningowej, podczas gdy w systemie " trzy w tygodniu" 10 ćwiczeń (po 5 ćwiczeń na górną i dolną część ciała). Z tego wynika, że w treningu dzielonym jednostki treningowe mają wyższą intensywność.

  4. ZASADA POMPOWANIA KRWI DO MIĘŚNI
  Aby wywołać rozrost mięśni, trzeba spowodować napływ krwi do danej grupy mięśniowej. Maksymalne dokrwienie mięśni i związane z tym intensywne "płukanie" mięśni przez przepływającą krew zapewnia dostarczenie większych ilości składników odżywczych oraz szybsze usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii (energii) dzięki czemu komórki mięśniowe mają lepsze warunki dla rozrosty. Zastosowanie zasady przejawia się przez ćwiczenie jakiejś partii mięśni w 3-4 ćwiczeniach, jedno po drugim, bez wykonywania ćwiczeń na inne mięśnie, co w konsekwencji wiąże się z ciągłym, intensywnym przepływem krwi przez ten obszar.

  5. ZASADA SUPERSERII
  Jest to jedna z najbardziej znanych zasad Joe Weidera. Jest wspaniałą metodą pompowania krwi do mięśni. Superseria polega na łączeniu dwóch ćwiczeń na przeciwstawne grupy mięśniowe i wykonywaniu ich w formie jednej wydłużonej serii (jedna po drugiej) dwóch odrębnych serii z niewielką przerwą odpoczynkową pomiędzy nimi lub bez żadnej przerwy. Superserie przyspieszają ogólną regenerację organizmu. Testy wykazały, że wykonując serię na tricepsy po wcześniejszym wykonaniu serii na bicepsy, zwiększa się szybkość regeneracji bicepsów.

  6. ZASADA SERII ŁĄCZONYCH
  Seria łączona polega na łączeniu dwóch różnych ćwiczeń na tę samą grupę mięśniową i wykonywaniu ich jedno po drugim z niewielką przerwą odpoczynkową między nimi lub bez przerwy. Serie łączone wykorzystuje się w celu maksymalnego dopompowania mięśni krwią.

  7. ZASADA TRENINGU HOLISTYCZNEGO (CAŁOŚCIOWEGO)
  Główna idea treningu holistycznego - aby uzyskać maksymalny przyrost objętości całej komórki mięśniowej, trzeba wykonywać serie o różnej liczbie powtórzeń, od dużej do małej i stosować szeroką gamę obciążeń (od małych do maksymalnych). Na podstawie badań naukowych stwierdzono, że różne elementy komórek mięśniowych, zawierające białko lub źródła energetyczne, w różny sposób reagują na poziom obciążeń treningowych. Elementy białkowe powiększają się pod wpływem wysokich ciężarów. System aerobowy komórek mięśniowych (mitochondria) lepiej reaguje na trening typu wytrzymałościowego. Dlatego należy ćwiczyć z różną liczbą powtórzeń w seriach.

  8. ZASADA TRENINGU IZOMETRYCZNEGO
  Zasadę tę stosuję się poprzez napinanie mięśni bez wykonywania ruchu. Należy napiąć mięsień i przytrzymać go w stanie maksymalnego skurczu przez 3 do 6 sekund. Procedurę tę powtarza się trzykrotnie. Regularne stosowanie tej metody pozwala na lepsze neurologiczne sterowanie mięśniami oraz na uzyskanie lepszej separacji i wypukłości mięśni w trakcie pozowania na zawodach.


  Zaawansowani:


  1. ZASADA OSZUKANYCH POWTÓRZEŃ
  Prawidłowa technika wykonywania ćwiczeń jest podstawą sukcesu w kulturystyce. Czasem jednak powtórzenia oszukane, wprowadzone po większej liczbie ruchów podstawowych, mogą pomóc w uzyskiwaniu lepszych rezultatów. Pomysł zastosowania oszukiwania w treningu kulturystycznym zrodził się w celu zmuszania mięsni do większej, a nie do mniejszej pracy, aby mięsień "dał z siebie wszystko". Zasadę oszukanych powtórzeń należy stosować tylko po to, aby móc wykonać 1-2 dodatkowe powtórzenia na zakończenie serii. Zasada ta polega na zastosowaniu pewnych ruchów ciała lub pomocy innej grupy mięśniowej, w celu pokonania punktu krytycznego i kontynuowania ruchu w normalnej formie.

  2. ZASADA SERII POTRÓJNYCH
  Seria potrójna polega na łączeniu trzech różnych ćwiczeń na tę samą grupę mięśniową i wykonywaniu ich w seriach jedno po drugim bez przerw odpoczynkowych między nimi. Jest to przede wszystkim metoda oddziałująca na kształt mięśni, które są atakowane pod trzema różnymi kątami. Serie potrójne pozwalają na szybkie dopompowanie krwi do mięśni, wpływają na podniesienie lokalnych współczynników wytrzymałościowej regeneracji mięśni i są świetną metodą poprawy ich unaczynienia.

  3. ZASADA WIELKICH SERII (GIGANT SERII)
  Wielka seria to kolejno wykonywanie serie 4-6 ćwiczeń na daną grupę mięśniową bez przerw lub z niewielkimi tylko przerwami odpoczynkowymi. Jest to najintensywniejszy sposób ćwiczenia spośród wszystkich zasad łączenia serii. Wykonując wielkie serie ćwiczy się daną grupę mięśniową pod wszystkimi możliwymi kątami, a mięsień wykonuje wszystkie funkcje, do których został przeznaczony. Wielkie serie powodują zaangażowanie większej liczby włókien mięśniowych co stymuluje rozrost oraz wpływa na podwyższenie jakości umięśnienia.

  4. ZASADA WSTĘPNEGO ZMĘCZENIA MIĘŚNI
  Wstępne zmęczenie mięśnia występuje wtedy, gdy najpierw wykonujemy aż do zmęczenia, serię wyizolowanego ćwiczenia na daną grupę mięśniową, a natychmiast potem uzupełniamy ją serią ciężkiego podstawowego ćwiczenia, zaliczonego do tzw. Ruchów podstawowych na te grupę mięśniową. Taka właśnie kolejność chroni mięśnie pomocnicze przed wyczerpaniem zanim zmęczeniu ulegnie duża grupa mięsni.

  5. ZASADA WYMUSZONYCH PRZERW WEWNĄTRZ SERII. (ZASADA STOSOWANIA PRZERW ODPOCZYNKOWYCH WEWNĄTRZ SERII)
  Stosując tę zasadę, należy ćwiczyć z ciężarem submaksymalnym, aby móc wykonać 2-3 powtórzenia. Następnie trzeba odpocząć przez 30-45 s., kontynuować trening przez 2-3 powtórzenia, odpocząć 40-60 s., wykonać kolejne 2 powtórzenia, odpocząć 60-90 s. i zakończyć serie 1-2 powtórzeniami. Trenując w ten sposób wykonuje się serie składające się z 7-10 powtórzeń. Zastosowanie tej zasady daje wzrost siły i objętości mięsni.

  6. ZASADA SZCZYTOWEGO NAPIĘCIA MIĘŚNI (PEŁNEGO NAPIĘCIA MIĘŚNI PRZY MAKSYMALNYM SKURCZU)
  Jest to metoda, dzięki której można utrzymywać ćwiczony mięsień w pełnym napięciu w momencie, gdy znajduje się on w fazie maksymalnego skurczu. Przez utrzymywanie stałego napięcia mięśni w końcowej fazie ruchu, świadomie wpływa się na ich kształt.

  7. ZASADA UTRZYMYWANIA CIĄGŁEGO NAPIĘCIA MIĘŚNI
  Ideą zasady jest zmuszenie mięśnia do pracy w pełnym zakresie ruchu (od całkowitego rozciągnięcia do pełnego skurczu), co prowadzi do zaangażowania większej liczby włókien mięśniowych. Należy wykonać ćwiczenia w czysto technicznie postaci. Po rozpoczęciu ruchu w pozycji całkowitego rozciągnięcia nie należy wykonywać żadnych szarpnięć, ani podrzutów ciężarów, ale prowadzi ruch w kontrolowany sposób, aż do krańcowego skurczu mięśnia. Najkorzystniej jest ćwiczyć w sposób przemyślny, utrzymując mięsień przez cały czas w "stałym napięciu".

  8. ZASADA OPORU W RUCHU WSTECZNYM (SERIE NEGATYWNE)
  Stawienie poru siłom grawitacyjnym w trakcie opuszczania ciężaru do doły, jest bardzo intensywną formą treningu, powodująca znaczne zmęczenie i obolałość mięśni oraz wpływającą na pobudzenie mięśni do rozrosty. Zasada ta prowadzi do pobudzenia włókien mięśniowych w inny sposób, niż to ma miejsce podczas unoszenia ciężarów (pracy koncentrycznej). Trening wykorzystujący pracę ekscentryczną (negatywną) może być stosowany jedynie okresowo, gdyż mocno oddziałuje na tkankę łączną (ścięgna i więzadła).

  9. ZASADA WYMUSZONYCH POWTÓRZEŃ
  Przy końcu normalnej serii, gdy nie można wykonać już ani jednego powtórzenia własnymi siłami, należy skorzystać z pomocy partnera przy przechodzeniu ciężaru przez "punkt krytyczny". W jednej serii można wykonać od 1-3 powtórzeń wymuszonych. Wykorzystanie tej zasady mobilizuje włókna mięśniowe do pracy w zakresie wybiegającym poza poziom normalnego wysiłku, co stymuluje większy rozwój i wzrost gęstości mięśni. Ponieważ jest to bardzo wyczerpujący rodzaj treningu, to mimo, iż przynosi dobre rezultaty, nie powinien być stosowany zbyt często, gdyż prowadzi do przetrenowania i kontuzji.

  10. ZASADA TRENINGU PODWÓJNIE DZIELONEGO
  Obecnie często tą zasadę wykorzystują kulturyści wyczynowi. Dzień treningowy dzielą na dwie jednostki: rano -ćwiczą jedną lub dwie grupy mięśniowe i wieczorem - ćwiczą najczęściej jedną grupę mięśniową. Zastosowanie tej zasady daje duże korzyści. Ćwicząc tylko jedną lub dwie grupy mięśniowe podczas jednostki treningowej., można poświęcić im całą energię, wykonując więcej serii z większymi ciężarami.

  11. ZASADA TRENINGU POTRÓJNIE DZIELONEGO
  W ciągu dnia wykonuje się ćwiczenia na trzy grupy mięśniowe podczas trzech jednostek treningowych (na jednej sesji trenowana jest jedna grupa mięśni). Stosują ją głównie kulturyści o wysokich zdolnościach regeneracyjnych

  12. ZASADA WYWOŁYWANIA PALENIA WEWNĄTRZMIĘŚNIOWEGO
  Istotą tej zasady treningowej jest wykonywanie dodatkowych 2-3 krótkich, niepełnych powtórzeń na zakończenie serii. Spowoduje to zwiększony napływ krwi do mięśni i wydzielenie się kwasy mlekowego. Podwyższony poziom mleczanów jest przyczyną dolegliwości występującej w postaci palenia wewnątrzmięśniowego. Od strony fizjologicznej wygląda to tak, że uboczne produkty przemiany materii i nadwyżka krwi, doprowadzone do krwi w związku z wykonaniem tych niepełnych powtórzeń, powodują obrzmienie komórek oraz wzrost naczyń włosowatych. Pomaga to zwiększeniu objętości mięśnia i rozbudowie jego sieci naczyń krwionośnych.

  13. ZASADA TRENINGU JAKOŚCIOWEGO
  Trening jakościowy oznacza, że stopniowo skraca się przerwy odpoczynkowe między seriami, przy utrzymywaniu liczby powtórzeń na tym samym poziomie co przedtem lub nawet zwiększeniu jej. Jest wspaniałą metodą na uzyskanie definicji i lepszego unaczynnienia mięśni. Jest podstawową zasadą w okresie startowym.

  14. ZASADA SERII ZE ZMNIEJSZANYM OBCIĄŻENIEM (TZW.ZDEJMOWANIE)
  Stosowanie tej zasady wymaga pomocy dwóch partnerów treningowych. Po wykonaniu przez ćwiczącego maksymalnej możliwej liczby powtórzeń na danym ciężarze, partnerzy zdejmują z obu stron sztangi część obciążników. Następnie ćwiczący wykonuje dalsze powtórzenia na zmniejszonym ciężarze i procedura jest powtarzana. Seria zostaje wydłużona dzięki zdjęciu części obciążenia. Jest to sposób na zwiększenie intensywności treningu.

  15. ZASADA TRENINGU INSTYNKTOWNEGO
  Jest to nadrzędna zasada treningowa w kulturystyce. Każda osoba inaczej reaguje na różne sposoby odżywiania i treningu. W miarę nabierania doświadczenia kulturyści są w stanie instynktownie określić w jaki sposób ćwiczyć aby uzyskiwać najlepsze rezultaty. Zgodnie z tą zasadą kulturyści powinni sami układać programy treningowe, dobierać ćwiczenia oraz ustalać liczbę serii i powtórzeń, które w ich przypadku dają najlepsze wyniki.

  16. ZASADA NIESPÓJNOŚCI FORM TRENINGOWYCH
  Zasada ta polega na połączeniu ćwiczeń na budowę masy mięśniowej z wyizolowanymi ćwiczeniami, wpływającymi na jakość i separację mięśni w jeden specjalny program treningowy. W praktyce oznacza to ułożenie programu treningowego z różnych ćwiczeń i zasad treningowych, które sprawdziły się najlepiej w przypadku danego osobnika.

  17. ZASADA NIEPEŁNYCH POWTÓRZEŃ
  Niepełne powtórzenia w ćwiczeniach podstawowych, zarówno w początkowej, środkowej jak i końcowej fazie ruchu, mogą być wykorzystywane jako środek prowadzący do wzrostu siły i masy mięśniowej. Metodę tę stosuje się najwygodniej gdy stojaki wyposażone są w szereg bolców, rozmieszczonych na różnych poziomach ułatwiających przerwanie ruchu w dowolnym momencie i odłożenie sztangi. Zasada ta pozwala na wykorzystanie większego ciężaru, co w dużym stopniu wpływa na wzmocnienie przyczepów mięśniowych, ścięgien więzadeł i innych elementów zbudowanej z tkanki łącznej, co w efekcie daje znaczny wzrost siły.

  18. ZASADA DYNAMICZNYCH POWTÓRZEŃ
  Ta zasada treningowa polega na rozmyślnym przyspieszaniu ruchu ciężaru, ale tylko w przypadku serii z dużym ciężarem. Jest to próba poprawienia dynamiki i siły mięśni poprzez pobudzenie włókien białych (szybkokurczliwych). Optymalne jej wykorzystanie ma miejsce przy ćwiczeniach z ciężarem równym lub wyższym niż 75% CM. Stosując zasadę dynamicznych powtórzeń należy zapomnieć o powolnym, dokładnym ruchu i wczuwaniu się w prowadzenie ciężaru, a skoncentrować na szybkim, dynamicznym pokonaniu ciężaru na ca lej drodze ruchu.

  19. ZASADA PRZEPLATANYCH SERII
  Zasada ta polega na wplataniu serii na słabiej rozwijając się grupy mięśniowe (ale takie, które nie wymagają dużych ilości energii do treningu jak: przedramiona, łydki, kark, mięśnie czworoboczne kapturowe), pomiędzy serie na duże grupy mięśniowe, które się aktualnie ćwiczy. Pozwoli to na wyrównanie rozwoju słabszych mięśni. Zasadę można stosować w trakcie całej jednostki treningowej, niezależnie od tego, które duże grupy mięśniowe akurat ćwiczymy.

  Pochwały przyznane za posta: 2
  Być kulturystą - to znaczy być człowiekiem z charakterem, człowiekiem umiejącym walczyć i pokonywać trudności.
  http://www.youtube.com/watch?v=Iskjc3qcVew&feature=grec_index
  Awatar użytkownika
  robo815
  Generał broni
   
  Posty: 5655
  Rejestracja: 17 Luty 2010, o 20:34
  Pochwały: 55
  Miasto: Poznań
  Data urodzenia: 17 07 1975

  Prezenty!

  Uwaga! - Rozdajemy prezenty! - Zarejestruj się już dziś i zgarnij prezent!

  Post przez Vito

  Cześć! Widzę, że przeglądasz ten temat jako niezalogowany / niezarejestrowany użytkownik! Zarejestruj się na naszym forum a otrzymasz prezent, który z pewnością przyda Ci się na treningach!

  Wśród wszystkich zarejestrowanych użytkowników rozlosujemy między innymi: rękawiczki i pasy kulturystyczne, shakery oraz opaski na rękę z motywującym napisem!

  REGULAMIN:
  • Losowanie prezentów odbędzie się 10 stycznia 2016r. przez Administratora forum Kulturystyczni.pl
  • W losowaniu weźmie udział każdy zarejestrowany użytkownik forum Kulturystyczni.pl, który na swoim koncie posiada co najmniej 3 pochwały.
  • Każdy wylosowany przez nas użytkownik otrzyma po jednym prezencie.
  LISTA PREZENTÓW:
  • 3x Rękawiczki do ćwiczeń
  • 3x Pas kulturystyczny
  • 3x Shaker
  • 3x Opaska na rękę z motywującym napisem
  Życzymy szczęścia! Zarejestruj konto i zgarnij prezent!
  Awatar użytkownika
  Vito
  Administrator

  Zasady Weidera

  Postprzez BROVTHER » 13 Grudzień 2011, o 16:50

  Przydatny, a zarazem ciekawy artykuł :)
  "To brak wiary w siebie sprawia, że ludzie boją się podejmować wyzwania. Ja w siebie wierzę."
  Awatar użytkownika
  BROVTHER
  Starszy plutonowy
   
  Posty: 155
  Rejestracja: 5 Grudzień 2011, o 16:22
  Miejscowość: Łódź
  Pochwały: 2
  Data urodzenia: 02 06 1992

  Re: Zasady Weidera

  Postprzez tred102 » 13 Styczeń 2013, o 07:21

  1) Zasada stopniowego zwiększania obciążeń treningowych - Aby podnieść poziom jakiegokolwiek parametru związanego ze sprawnością fizyczną (masy mięśniowej, siły wytrzymałości, itp.), trzeba zmusić mięśnie do cięższej pracy niż ta, do której są przyzwyczajone. Należy je stopniowo przeciążać. Aby zwiększyć siłę, trzeba stale podnosić coraz większe ciężary. Aby zwiększyć wielkość mięśni, należy nie tylko podnosić duże ciężary, ale także zwiększać liczbę serii i częstotliwość treningów. To stanowi podstawę stopniowego przeciążania.
  2) Zasada wykonywania ćwiczeń w seriach - Łączy się ona z wykonywaniem wielu serii na daną grupę mięśniową, aby całkowicie wyczerpać mięśnie i wywołać maksymalną hipertrofię mięśniową (przerost włókien).
  3) Zasada izolacji grup mięśniowych - Mięśnie mogą pracować wspólnie lub też oddzielnie od siebie. Każdy z nich wnosi jakiś wkład w wykonywanie ruchu, pracując jako stabilizator, agonista, antagonista lub synergista. Jeśli chce się ukształtować mięsień lub zwiększyć jego masę, trzeba najdalej jak tylko można odizolować go od innych mięśni.
  4) Zasada konfuzji mięśniowej - Poprzez ciągłe zmienianie ćwiczeń, liczby serii, powtórzeń oraz kątów prowadzenia ruchów, nie dopuszcza się do przyzwyczajenia się mięśni do konkretnego programu treningowego i unika się przemęczania. W taki właśnie sposób można ciągle zwiększać masę i siłę.
  tred102
  Szeregowy
   
  Posty: 5
  Rejestracja: 13 Styczeń 2013, o 07:19

  Zasady Weidera

  Postprzez robo815 » 15 Styczeń 2013, o 18:38

  Prosze Cię tred102 czytaj ze zrozumieniem
  Być kulturystą - to znaczy być człowiekiem z charakterem, człowiekiem umiejącym walczyć i pokonywać trudności.
  http://www.youtube.com/watch?v=Iskjc3qcVew&feature=grec_index
  Awatar użytkownika
  robo815
  Generał broni
   
  Posty: 5655
  Rejestracja: 17 Luty 2010, o 20:34
  Pochwały: 55
  Miasto: Poznań
  Data urodzenia: 17 07 1975

  Re: Zasady Weidera

  Postprzez fasolowy » 29 Sierpień 2013, o 11:22

  Od dziś zaczynam się trzymać tych zasad! Oby mi się udało :)
  fasolowy
  Szeregowy
   
  Posty: 3
  Rejestracja: 29 Sierpień 2013, o 11:21
  Miasto: Mysłowice
  Data urodzenia: 10 09 1983

  Zasady Weidera

  Postprzez silver4426 » 13 Wrzesień 2013, o 15:30

  ja dzisiaj zacząłem ćwiczyć licze na duże efekty ! :)
  silver4426
  Szeregowy
   
  Posty: 3
  Rejestracja: 13 Wrzesień 2013, o 15:11

  Re: Zasady Weidera

  Postprzez jowiczz23 » 16 Wrzesień 2013, o 03:30

  ja ćwicze od dłuższego czasu a efektów brak.. ;/
  jowiczz23
  Szeregowy
   
  Posty: 3
  Rejestracja: 13 Wrzesień 2013, o 15:12

  Zasady Weidera

  Postprzez texasin » 29 Listopad 2013, o 19:23

  super opisane :)
  texasin
  Szeregowy
   
  Posty: 3
  Rejestracja: 29 Listopad 2013, o 19:21
  Data urodzenia: 04 06 1927

  Zasady Weidera

  Postprzez materacekur » 8 Grudzień 2013, o 16:30

  jest ciężko, ale robi robotę :D
  materacekur
  Szeregowy
   
  Posty: 3
  Rejestracja: 8 Grudzień 2013, o 16:28

  Zasady Weidera

  Postprzez misklaikmora » 9 Grudzień 2013, o 15:36

  bardzo pomocny artykuł :)
  misklaikmora
  Szeregowy
   
  Posty: 3
  Rejestracja: 9 Grudzień 2013, o 15:35

  Następna

  Wróć do Kulturystyka

  Kto jest na forum

  Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości

  Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group. | Siłownia
  Witamy na stronie www.kulturystyczni.pl - Forum Kulturystyczne * Suplementy i odżywki * Sporty walki * Kulturystyka i Fitness
  Na naszej stronie znajdziecie wszystko na temat treningu - plany treningowe i ćwiczenia. Możecie tutaj znaleźć doskonale opracowane ćwiczenia na płaski brzuch. Dowiecie się jak powinna wyglądać dieta i prawidłowe odżywianie się, a także jak stosować suplementy i odżywki. Znajdziecie również informacje na temat niedozwolonego wspomagania, takiego jak sterydy anaboliczne i prohormony, a także poznacie najwydajniejszy trening na mase. Forum Sportowe. Katalog stron.